Velkommen til Nuart Festival Stavanger

En gatekunstfestival som blir arrangert årlig i Stavanger. Kunstverkene stammer fra situationisme, graffiti, post-graffiti, muralisme, tegneseriekultur, sjablongkunst og aktivisme. Dette er en spennende og populær kunstgren og denne festivalen har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Nuartfestivalen  - en festival som stimulerer til debatt

Informasjon og tekst er hentet fra Nuart og Region Stavanger

Nuartfestival følger ønsket til Nu teams om å tilby en årlig plattform for nasjonale og internasjonale kunstere som arbeider utenfor de tradisjonelle systemene. Festivalen har som målsetting å stimulere til debatt ved å utfordre fastlåste oppfatninger om hva kunst er, og mer viktig kan være. Nuart ønsker å tilby internasjonalt relevant, utfordrende og dynamiske omgivelser for kunstnere, studenter, galleribesøkende og publikum. De ønsker likevel å være en festival som har som mål å reflektere kulturen så vel som å være behjelpelig med å definere den.

Fanger oppmerksomhet fra hele verden

Nuart har som mål å utforske og presentere nye bevegelser og arbeid innenfor området som løslig defineres som gatekunst.  Gatekunst har sine røtter i situasjonskunst, graffiti, post-graffiti, muralisme, tegneseriekunst, sjablongkunst og aktivismekunst i tillegg til flere. Det er uten tvil den mest spennende utvikling innen visuell kunst de siste tiårene. En bevegelse som fanget oppmerksomheten til det generelle publikum, samlere, auksjonshus og kuratorer over hele verden.

Verdensledende kunstnere med kunstnerisk frihet

Nuart består av en serie utstillinger over hele byen, forestillinger, performanse, intervensjoner, debatter og workshop omfattet av dagens trender og bevegelser innen gatekunst, gjort av noen av verdens ledende utøvere og fremadstormende navn. Gatekunst som en sjanger har utviklet seg betydelig i de siste årene, og Nuart er en ledende festival på verdensbasis med tanke på identifisering, promotering og presentasjon av både pionerer og kommende talenter på området. Kunstnere som deltar på festivalen er blant de mest anerkjente og progressive offentlige kunstøvere i verden. Nuart fortsetter å lede frem en ny form for kunstutstilling som ikke er institusjonalisert eller kommersiell, og som gir kunstnerne frihet til å uttrykke seg til det fulle. Uten de tradisjonelle restriksjonene av kuratoriske eller bedriftspreferanser, fortsetter festivalen å frembringe det beste i de inviterte gjestene.

Lenker til Festivalen

Nuart App iPhone

App Store nedlasting NuArt Festival