Kunsthistorie

Street Art, Post-Graffiti eller gatekunst er alle former for kunst i det offentlige rom i betydningen gaterom, men uttrykket refererer som oftest til kunst som ikke betalt av noen. Utrykket inkluderer tradisjonell graffiti, stencil graffiti, sticker art, gateinstallasjoner og annet. Street art eller Post-Graffiti blir brukt for å skille kunstverk i det offentlige rom fra den graffitien som kan betegnes som vandalisme.

Er dette kunst?

På grunn av utbredelsen av hiphopkulturen, ser man at graffiti i økende grad anerkjennes som legitim offentlig kunst, både i fagmiljø og blant folk flest. Med sitt urbane utspring er det et uttrykk som er laget for de offentlige rommene i en moderne by, og står for mange som et symbol på det unge og urbane. Dette ser en ikke minst gjennom hvor ofte graffiti-estetikk blir brukt i reklame og markedsføring. Likevel forbinder mange fortsatt graffiti med ulovlig praksis og forsøpling.

Les hele artikkelen kunsthistorie =>