Forskeren forteller

Veggmaleri på eldre hus. Foto: Siv Leden / NIKU

Både lovlig og ulovlig gatekunst er viktig

I første omgang  var gatekunst og graffiti ikke ment til å se fint ut, men til å spille en politisk, sosialt, kulturell eller psykologisk rolle i samfunnet. Både lovlig og ulovlig gatekunst er viktig. Men vi må  oppnå en mer demokratisk og inkluderende forvaltningspraksis der ulike former for tagging, graffiti og gatekunst blir tatt i betraktning. Hvordan kan vi bryte ned hierarkiet mellom illegal og legal kunst, graffiti og gatekunst?

Les hele artikkelen fra forskning.no =>